2. patro

Když vyjdeš čtvero poschodí, dojdeš do druhého patra. Před tebou visí obrovský obraz letícího gryfa, patrona školy. Když zahneš doleva, najdeš učebnu Jasnovidectví, která je ukrytá za trojími dveřmi. Vpravo pak na tebe vykouknou další dveře s kódem, kde se náchází další kolej-Orlohnát. Když ale otevřeš obraz gryfa, octneš se v učebně Protikouzel.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode